AKTYWNI OBYWATELE = SILNE ORGANIZACJE

logo FIO z logo projektu

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z powiatu chojnickiego do udziału w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” przy wsparciu Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych

W ramach projektu zorganizujemy/oferujemy:

  • PIKNIKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – podczas lokalnych imprez/wydarzeń, na których zaprezentujemy swoje działania;

  • SEMINARIA PROMOCYJNE – wsparcie finansowe imprez, które planujecie zorganizować;

  • REKLAMA W GAZECIE – stała reklama w gazecie w której będziemy zamieszczać informacje o organizowanych wydarzeniach/imprezach;

  • SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI WŁADZ– rozszerzenie i wypracowanie planów współpracy;

  • UDZIAŁ W SZKOLENIACH – w ramach szkoleń poruszymy tematy: „Zewnętrzne źródła finansowania działalności NGO”, „Skuteczne zarządzanie potencjałem organizacji”, „Rola NGO i JST w tworzeniu warunków społeczeństwa obywatelskiego”;

W ramach projektu powstanie Punkt Konsultacyjny, którego zadaniem będzie wsparcie Państwa organizacji m.in. w pisaniu wniosków o dofinansowanie. Ponadto organizowane będą spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków z ogłoszonego w danym czasie konkursu.

Liczymy na Państwa aktywność w projekcie! Niesie on wiele korzyści dla Państwa organizacji.

Prosimy o zgłaszanie Państwa organizacji na adres e-mailowy: radango@lgrmorenka.pl

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 504 099 958

“Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”