Wyjazd studyjny

Operacja pt.: „Tworzenie sieci kontaktów w branży rybackiej”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” działanie  1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych”. Celem rozwoju szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie.

Realizacja wskaźników: Liczba przeszkolonych osób – 45

Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy wizytowali w innych gospodarstwach rybackich celem wymiany doświadczeń, nabycia nowych umiejętności. W ramach operacji zorganizowano również szkolenie dotyczące tematów rybactwa.