AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. projektu IMPULS – nawet do 160 tyś. zł dla branży czasu wolnego!!!

4 lipca, 2022

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców z powiatu człuchowskiego i chojnickiego (jak i wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców z woj. pomorskiego) na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami wsparcia przedsiębiorstw działającym w branży czasu wolnego.

Dla kogo?:
Mikro lub mali przedsiębiorcy działający w branży czasu wolnego.

 
W programie  m.in.: 

 • dotacje dla branży czasu wolnego w ramach projektu ,,IMPULS’’, 
 • wsparcie doradcze w ramach projektu „SPEKTRUM”,
 • „SB WELL” czyli wykorzystanie koncepcji wellbeing w sektorze turystycznym.


Miejsce i termin spotkania: 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 12.07.2022 r. w godz. 11:00-14:00 w Stowarzyszeniu Wdzydzko – Charzykowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej „Mòrénka” ul. Rybackiej 10 w Charzykowach.


Zgłoszenia
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punkt.gdansk@arp.gda.pl  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06  lub (58) 323 31 58 do dnia 11.07.2022 r. Formularz zgłoszeniowy i program spotkania dostępne są pod poniższym linkiem:
https://www.arp.gda.pl/1740,aktualnosci-lpi-fe?tresc=16060

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
tel.: 58 323 31 06, 58 323 31 58
e-mail: punkt.gdansk@arp.gda.pl


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Spotkanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Konkurs grantowy „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”

15 czerwca, 2022

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację inwestycji prowadzących do odbudowy i rozwoju potencjału przedsiębiorstw oraz zwiększenia ich odporności na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19. 

Kto może składać wniosek o grant?

 1. mikro lub mali przedsiębiorcy, wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego bądź prowadzące działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. wyżej wymienieni, których PKD główny (przeważającej działalności) musi zawierać się w katalogu wskazanym poniżej i widnieć, jako PKD przeważającej działalności co najmniej od 01 stycznia 2019 r.
 3. Katalog PKD uprawniony do wsparcia:

P55.20. Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (tylko obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe – pojedyncze mieszkania/apartamenty na wynajem nie są zaliczane do tej grupy)

55.30.Z Pola kempingowe i pola namiotowe

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

79.11.A Agenci turystyczni

79.11.B Pośrednicy turystyczni

79.12.Z Organizatorzy turystyki

79.90.A Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni

79.90.B Działalność informacji turystycznej 

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

 • koszty inwestycji w nowe rzeczowe aktywa trwałe, koszty instalacji nabytych środków trwałych,
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, 

Finanse:

 • Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 25 000,00 PLN.
 • Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 160 000,00 PLN.
 • Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 70% kwoty wydatków kwalifikowalnych.
 • Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 40 981 428,06 PLN.

Termin i miejsce składania wniosków:  

Wnioski o udzielenie grantu w wersji papierowej należy wysyłać w terminie od 15.07.2022 r. do 21.07.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki) na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D,
80-309 Gdańsk 

Wszystkie informacje o konkursie wraz z pełną dokumentacją konkursową dostępne są na stronie www Agencji Rozwoju Pomorza S.A. pod poniższym linkiem: https://www.arp.gda.pl/2195,konkurs-grantowy-impuls-dla-pomorskich-firm-z-branzy-czasu-wolnego

Projekt grantowy pt. „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”, dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 13.1.1. MIKRO, MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA – REACT-EU – WSPARCIE DOTACYJNE dla OSI PRIORYTETOWEJ 13. ODBUDOWA I ODPORNOŚĆ (REACT-EU) REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Wyniki – Nowy Akumulator Społeczny – edycja 2022 rok!

24 maja, 2022

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” ma przyjemność zaprezentować wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektów, złożonych w ramach konkursu Nowy Akumulator Społeczny w 2022 r. dla powiatu chojnickiego.

Wyniki konkursu Nowy Akumulator Społeczny 2022.
Protokół posiedzenia komisji – 2022 r.

Fundusz NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

RUSZA NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY – EDYCJA 2022 !!!

28 marca, 2022

Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY to innowacyjny fundusz, który nadaje bieg pomysłom mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.

Do zdobycia maksymalnie 6.000 zł na realizację Waszych inicjatyw lub do 10.000 zł na rozwój młodej organizacji!

Masz pomysł na działania w swojej okolicy?
Nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od czego zacząć?
A może chcesz wzmocnić swoją młodą organizację?
Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Jak to działa?
Przejdź na stronę: http://lgrmorenka.pl/akumulator-spoleczny/

Inicjatywa Obywatelska – model lokalny.

22 października, 2021

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy Państwa o nowym projekcie realizowanym przez nasze Stowarzyszenie. Projekcie, którego podmiotem i przedmiotem działań są lokalne organizacje pozarządowe oraz wszelkie obywatelskie grupy inicjatywne z terenu powiatu chojnickiego.

Projekt ma służyć wzmocnieniu działań organizacji i grup inicjatywnych, poprzez wspólne stworzenie modelu lokalnej inicjatywy obywatelskiej i jego późniejsze rozpowszechnienie, tak, aby był pomocnym źródłem informacji i wskazówek dla wszystkich przyszłych inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe z naszego powiatu, jak i wszelkie inne grupy mniej lub bardziej sformalizowane, które chciałyby zorganizować wydarzenie dla lokalnej społeczności – dla ogółu lub dla konkretnego środowiska lokalnego, np. dla dzieci, młodzieży, seniorów, miłośników poezji śpiewanej, entuzjastów rajdów rowerowych, zamiłowanych w swej grze szachistów, walecznych amatorów capoeiry i……….i cokolwiek innego, co komukolwiek i kiedykolwiek będzie chciało się zrealizować 🙂

Krótka charakterystyka Projektu.

Krok 1: W pierwszej kolejności, realizator Projektu, czyli Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” , przyjrzy się organizowanym lokalnie przez inne podmioty wydarzeniom. Wydarzenie te mogą mieć różną tematykę, mogą być organizowane na mniej lub bardziej szeroką skalę, ale każdorazowo wymagają przedsięwzięcia pewnych kroków organizacyjnych i logistycznych w celu prawidłowej ich realizacji. Zamierzamy poobserwować z zewnątrz, jak wygląda przygotowanie takiego pojedynczego wydarzenia, porozmawiać z jego organizatorami przed i po wydarzeniu, dowiedzieć się co było najtrudniejsze w jego realizacji, a co nie sprawiło żadnych problemów, w jaki sposób zaangażowano ludzi do jego realizacji samych uczestników. Zamierzamy w ten sposób przyjrzeć się ośmiu inicjatywom lokalnym.

Krok 2: Na tym etapie zorganizowane zostaną dwa wyjazdy do organizacji pozarządowych działających w sąsiednich powiatach, aby przyjrzeć się temu, jak oni realizują rożne wydarzenia i inicjatywy.

Krok 3: Zdobyte na postawie obserwacji lokalnych wydarzeń i rozmów z ich realizatorami informacje posłużą do budowy lokalnego modelu inicjatyw obywatelskich. Model powstanie na 3 spotkaniach szkoleniowo-warsztatowych, w czasie których omówione zostaną zagadnienia z zakresu aktywności obywatelskiej. W spotkaniach warsztatowych uczestniczyć będą przedstawiciele lokalnych NGO’s.

Krok 4: Testowanie wypracowanego modelu na „żywym ciele”, jakim będą dwie kolejne lokalne inicjatywy angażujące mieszkańców powiatu chojnickiego. W tym kroku sprawdzimy, czy opracowany wspólnie model rzeczywiście działa lub/i trzeba coś poprawić.

Krok 5: Ten krok to rozpowszechnienie i promocja opracowanego lokalnego modelu inicjatyw obywatelskich. Na tym etapie będziecie mogli Państwo m.in. usłyszeć o naszym projekcie na falach lokalnej rozgłośni radiowej.

Krok 6: Publikacja broszy informacyjnej „Lokalnego modelu inicjatyw obywatelskich”. Broszura wydana zostanie w tradycyjnej formie papierowej oraz dostępna będzie w formie pliku pdf na naszej stronie internetowej. Mamy nadzieję, że będzie ona pomocna dla wszystkich tych, którzy w przyszłości podejmą się działań na rzecz społeczności lokalnej.

Projekt możliwy jest do realizacji dzięki współfinansowaniu pochodzącemu z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.
https://aktywniobywatele.org.pl/


Relacja z podglądactwa 🙂
8 IMPREZ LOKALNYCH

I. Festiwal Partnerstwa Miast „InterTony” 2021– wydarzenie zorganizowane przez Fundację Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej w dniu 19 czerwca 2021 r. w Chojnicach, na stadionie „Kolejarz 1926”. Impreza zorganizowana w partnerstwie z Chojnickim Centrum Kultury i stowarzyszeniem Rockinitiative Emsdetten z Niemiec. Opis: Festiwal ciężkich brzmień gitarowych, organizowany po raz 6 w Chojnicach. Na scenie pojawili się muzycy z Polski oraz Niemiec, w tym. m.in.: Haggemy, Tyran, Tribute To Guzik, Snareset (koncert online), Dopelord oraz Tomasz Lipa Lipnicki Solo. Jednocześnie grana na żywo thrashcore’owa i heavy metalowa muzyka dostępna była równolegle w transmisji on-line, co było odpowiedzią na obostrzenia epidemiologiczne dot. liczby uczestników.

2.Na Szlaku Kultur Majówka Chojnice 2021” – wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Dworek Polski” w dniu 20 czerwca 2021 r., w Chojnicach, w siedzibie Chojnickiego Centrum Kultury.
Opis: Organizacja VIII Ogólnopolskiego Konkursu Kapel i Zespołów Na Szlaku Kultur Chojnice 2021. W konkursie zaprezentowano 18 występów muzyków lokalnych i ludowych, m.in. z: Rzeszowszczyzny, Wielkopolski, Kujaw, Lubuskiego, Kaszub oraz – po raz pierwszy w historii konkursu – Podole. Miejsce I w kategorii kapele folklorystyczne zajęła Kapela podwórkowa „Ferajna Bydgoska”.

3. Wyjazd integracyjny do Kamiennych Kręgów w Odrach, zorganizowany w dniu 2 lipca 2021 r. przez Stowarzyszenie „Droga do Marzeń” z miejscowości Charzykowy. Opis: Wyjazd członkiń i członków stowarzyszenia senioralnego do m. Odry (gmina Czersk), do rezerwatu przyrody „Kamienne Kręgi”. Kamienne kręgi to pozostałości po cmentarzysku plemienia Gotów z I i II w.n.e. W pozostałych po Gotach kurhanach odkryto ponad 600 grobów. Samo cmentarzysko oraz konstrukcja kamiennych kręgów do dziś jest przedmiotem licznych badań i dociekań naukowych, a także rozmaitych teorii pseudonaukowych i ezoterycznych. Wyjazd połączony był z uczestnictwem w spotkaniu autorskim dotyczącym prezentacji książki pt. „Kręgi kamienne w Odrach – Goci i porosty”, które odbyło się w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku. W spotkaniu uczestniczyli autorzy w/w publikacji: prof. Tadeusz Grabarczyk i prof. Ludwik Lipnicki.

4. Wydarzenie pt. „Chojnicka Odyseja – czyli 24 odsłony gminy Chojnice ” zrealizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Pomorze” z Lichnów, w okresie od 2 lutego do 31 lipca 2021 r., z finałową imprezą w dniu 24 lipca br. w Silnie. Partnerami Stowarzyszenia byli: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach oraz Wiejski Dom Kultury w Silnie. Opis: Wydarzenie polegało na stworzeniu przez młodzież z gminy wiejskiej Chojnice, gry terenowej pt. „Chojnicka Odyseja„. Gra terenowa „Odyseja chojnicka” prowadziła przez 24 miejsca gminy Chojnice. W każdej miejscowości należało odnaleźć miejsce, o którym jest mowa w zagadce i następnie zaznaczyć to na posiadanej karcie gracza odpowiednim symbolem. Każda zagadka, prócz odszukania miejscowości, powiązana była z jedną z 24 części Odysei HOMERA.  Cała trasa Odysei liczyła ok. 80 km. Po jej przejściu i wypełnieniu karty gracza, należało kartę dostarczyć w dniu 24 lipca na g. 18:00 do Wiejskiego Domu Kultury w Silnie, gdzie w czasie festynu, nastąpiło odkodowanie hasła i rozlosowanie nagród wśród zwycięzców.

Praca nad grą.

5. VI Turniej Rycerski – wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Pomerania” w Chojnicach, w dniu 28 sierpnia 2021 r. w hali widowiskowo-sportowej oraz na boisku przy ulicy Huberta Wagnera w Chojnicach. Główne atrakcje Turnieju to turniej łuczniczy, turniej tarczy i miecza (w tym walki bohurtowe pocztów trzyosobowych) oraz rycerski pokaz konny Chorągwi Ziemi Chełmińskiej i Gildii Działań Historycznych Alte Knochen z Grudziądza. Ponadto, widzowie mogli obejrzeć zmagania łuczników, którzy przybyli na imprezę m.in. z Elbląga, Bytowa, Tuchomia, Starogardu Gdańskiego, Gdyni, Inowrocławia i Chojnic. Partnerzy przedsięwzięcia to Bractwo Rycerskie herbu TUR oraz Chojnickie Centrum Kultury.

6. Wydarzenie pt. „Piknik Senioralny” zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy w Charzykowach w dniu 9 września 2021 r. Piknik zorganizowany został dla organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Chojnice, które działają na rzecz społeczności senioralnej. W trakcie Pikniku, poza wspólnym grillem i rejsem statkiem po jeziorze charzykowskim, uczestnikom zaprezentowano założenia polityki senioralnej Miasta Chojnice (prelekcja Burmistrza Chojnic) oraz przedstawiono zalety partycypacji społecznej w organizacjach senioralnych, tj. wolontariat senioralny.

7. Wydarzenie pt. Uniwersytet Otwarty Stowarzyszenia „Nasza Wieś Będźmierowice„, zorganizowany w dniu 23 września 2021 r. w Będzimierowicach (gmina Czersk, powiat chojnicki) przez… Stowarzyszenie „Nasza Wieś Będźmierowice” :). W ramach spotkania wykład wygłosi Pan prof. dr hab. Cezary Obracht- Prądzyński z Uniwersytetu Gdańskiego z tematem „Polacy- jacy jesteśmy: co trwa i co się zmienia ( nie tylko w wyniku epidemii )?”. Wykład oparty na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych wśród Polaków. Było to pierwsze wydarzenie zorganizowane w ramach Uniwersytetu Otwartego, po długiej przerwie spowodowaną pandemią 🙂 Wykłady mają charakter otwarty, każdy może z tego skorzystać.

8. Wydarzenie pt. „Święto Bulwy” zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Klaskawa z miejscowości Klaskawa (gmina Czersk, powiat chojnicki). „Święto Bulwy” miało miejsce w dniu 9 października 2021 r. Na imprezie zaprezentowano wszelkie dania i potrawy z ziemniaka …oraz…degustowano ziemniaczane smakołyki, takie jak np.:
kartoflanka, pyzy borowiackie, szare kluski, kopytka, ruskie pierogi i pyszna zupa ziemniaczana. Poza degustacją, uczestnicy Święta mogli wziąć udział w grach, zabawach i konkursach, w tym: w konkursie na najlepszą zupę ziemniaczaną. Najlepsi zostali nagrodzeni :

Nazwa zadania Etap II. Wymiana doświadczeń
Okres realizacji marzec 2022

W ramach zadania zorganizowane zostały dwa wyjazdy studyjne dla organizacji pozarządowych z regionu celem wymiany doświadczeń z przedstawicielami organizacji w sąsiednich powiatach. Wyjazdy odbyły się w marcu 2022r. do Bytowa oraz Starogardu Gdańskiego.
W ramach wyjazdu do Bytowa (03/03/2022) spotkano się z przedstawicielami KGW Borowy Młyn oraz organizacjami z powiatu Bytowskiego w Fundacji Parasol. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zaznajomić się działalnością lokalnych organizacji i realizowanymi przez nie działaniami.

Wyjazd do Starogardu Gdańskiego obejmował spotkanie z przedstawicielami COP w Starogardzie Gdańskim, LGD Chata Kociewa oraz Grodziska w Owidzu, które jest prowadzone przez lokalną organizację pozarządową. Wyjazd dał możliwość poznania uczestnikom działalności innych organizacji oraz wymianę doświadczeń.

Nazwa zadania Etap III. Modelowanie
Okres realizacji marzec – maj 2022

W ramach zadania zorganizowane zostały trzy cykle spotkań warsztatowych po 18 godzin dydaktycznych (3 x 6h) dla grup 10-12 osób. Celem szkoleń była praca warsztatowa dotycząca założeń modelu inicjatywy lokalnej oraz przedstawienie ogólnej wiedzy związanej z działalnością organizacji pozarządowych.
Do realizacji szkoleń zaangażowana została Pani Małgorzata Pluto-Prądzyńska, osoba posiadająca doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi społecznościami.
Szkolenia przeprowadzono zgodnie z następującym harmonogramem:
Grupa I: – 16, 23 i 30 marca 2022 r. (10 osób)
Grupa II:- 6, 13 i 20 kwietnia 2022r. (12 osób)
Grupa III: – 21 i 28 kwietnia oraz 5 maja 2022r. (10 osób)
Szkolenia odbywały się w biurze LGR w Charzykowach w godzinach 14:00 – 19:30
Na każdym ze spotkań uczestniczył również pracownik LGR zaangażowany w realizację projektu.
W wyniku realizacji szkoleń/warsztatów dokonano analizy założeń modelu inicjatywy lokalnej.

Nazwa zadania Etap IV. Testowanie
Okres realizacji luty-maj 2022

W ramach zadania dobrano kolejne cztery organizacje, które planowały organizację wydarzeń/inicjatyw. Przed organizacją, każdego z wydarzeń przedstawiciele LGR przedstawili założenia modelu inicjatywy i starali się aby organizację w miarę możliwości miały możliwość wykorzystania jej założeń. Po wydarzeń przeprowadzono kolejne spotkania, gdzie w formie ankiety i rozmowy zebrano wnioski od przedstawicieli organizacji, które korzystały z modelu podczas organizacji swoich wydarzeń.
Zadaniem objęte zostały następujące organizacje i wydarzenia:
1. Podczas Europejskiej Nocy Muzeów, stowarzyszenie Podziemia zorganizowało warsztaty technik graficznych dla mieszkańców Chojnic. Tematem przewodnim był monogram graficzny wykonany techniką kolagrafii. Podczas wieczoru w Pracowni Sztuki NOWA (Baszta Nowa) odbyły się pokazy obrabiania matrycy graficznej oraz wykonania odbitek czterech technik graficznych: linorytu, ceratorytu, gipsorytu, kolagrafii. (14 maja 2022r.)

2. Dzień Dziecka dla mieszkańców Ciechocina organizowany parafialny Caritas (28 maja 2022r.)

3. Turniej piłki plażowej organizowany przez mieszkańców i sołectwo Ostrowite (22 maja 2022r.)

4. Kosznajderski rajd rowerowy organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy – 28 maja 2022r.

W ramach zadania zorganizowano również spotkanie podsumowujące działania w ramach projektu, które odbyło się 20 maja 2022r w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach.
W ramach spotkania zaintereoswamym przedstawiono założenia projektu oraz opracowany „Model Inicjatywy Lokalnej”
W spotkaniu uczestniczyło blisko 30 osób.

Nazwa zadania Etap V. Rozpowszechnianie
Okres realizacji maj 2022

W ramach zadania przeprowadzono 4 kampanie radiowe w maju 2022 roku w lokalnym radio, gdzie emitowano spot/komunikat zachęcający do zapoznania się „Lokalnym Modelem Inicjatywy”. Efektem spotu były zapytania telefonicznej i wizyty w biurze. Z zainteresowanymi osobami przeprowadzono indywidualne spotkania i omówiono założenia modelu oraz przekazano egzemplarze druku powstałe w ramach projektu.

SPOT INFORMACYJNY

Nazwa zadania Etap VI. Utrwalanie
Okres realizacji maj 2022

W ramach zadania zlecony został druk broszury zawierającej opracowanie „Model Inicjatyw Lokalnej”. Druk został wykonany w nakładzie 100 szt. Publikacja przygotowana został również w wersji elektronicznej do udostępnienia w mediach.

Nazwa zadania Rozwój instytucjonalny
Okres realizacji maj 2022

W ramach zadania przeprowadzono 5 dni szkoleniowych dla przedstawicieli LGR (członkowie, pracownicy), w trakcie których prowadzący Ryszard Kamiński prowadził warsztaty i dyskusje dotyczące działalności i kierunków rozwoju LGR Mòrénka. Spotkania odbyły się następujących terminach: 11, 17, 18 maja 2022 r. w biurze LGR w Charzykowach oraz w dniach 25-26 maja w Hotelu Rymań. Efektem spotkań było podsumowanie dotychczasowej działalności LGR, samoocena prowadzonych działań oraz dyskusja dotycząca głównych kierunków działalności na kolejne lata. W spotkaniach uczestniczyło średnio od 14 do 25 osób. Efektem prowadzonych warsztatów było określenie głównych obszarów, w ramach których LGR powinno prowadzić działalność oraz głównych celów związanych funkcjonowaniem samej organizacji. Efekty warsztatów zostały spisane w notatki – mini strategii, stanowiącej wyznacznik dla organizacji na kolejne lata.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

25 czerwca, 2021

CHCIAŁBYŚ ZROBIĆ COŚ W SWOJEJ OKOLICY ?

Masz ciekawy pomysł ?
 Nie wiesz skąd pozyskać środki ?
 A może chcesz wzmocnić swoją organizację?

FUNDUSZ NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

DOTACJA DO 6 000 ZŁ
Termin konkursu upływa dnia 18. Lipca 2021r.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNE

Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) prowadzone przez Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” zaprasza na spotkania informacyjne

STACJONARNE:

01/07/2021 – CHARZYKOWY (Siedziba LGR „Mòrénka”, ul. Rybacka 10 ) – godz. 16:30

07/07/2021 – CZERSK (CIT ul. Kościuszki 27a ) godz. 16:30

ON-LINE ( link do spotkania zostanie przesłany na e-mail ) :

06.07 – Platforma ZOOM godz. 16:30

13.07 –  Platforma ZOOM godz. 10:00

Prosimy o bezwzględne potwierdzenie obecności na spotkaniach poprzez :
e-mail: biuro@lgrmorenka.pl lub tel.: 504 099 958

Piknik Organizacji Pozarządowych

21 sierpnia, 2020

Wczoraj przed siedzibą LGR „Mòrénka” w Charzykowach odbył się Piknik Organizacji Pozarządowych wraz z promocją książki „Tygiel Smaków” wydanej przez LGD Sandry Brdy.

Członkowie Stowarzyszeń i Fundacji mieli możliwość degustacji potraw przygotowanych przez siedem Kół Gospodyń Wiejskich z przepisów promowanej książki. Imprezę uświetniła obecność krytyka kulinarnego Pana Artura Michny.

Osoby uczestniczące w pikniku miały okazję wymienić się doświadczeniami z życia swoich organizacji pozarządowych, porozmawiać o prowadzonej działalności oraz jej efektach.

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie!

Przedsiębiorco! Skorzystaj z telefonicznych konsultacji Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

2 kwietnia, 2020

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 zwieszone zostały konsultacje stacjonarne prowadzone przez doradcę Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Oznacza to, że konsultacje w Chojnicach, każdorazowo mające miejsce w pierwszą i trzecią środę miesiąca, w budynku Wszechnicy Chojnickiej, przy u. Wysokiej 3, także zostały zawieszone.

Jednakże, mając na uwadze zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do informacji o możliwym wsparciu w formie pożyczek finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz środków Województwa Pomorskiego zapraszamy na konsultacje telefoniczne.  Doradca Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego prowadził będzie dyżury telefoniczne w pierwszą i trzecią środę miesiąca, począwszy od 01.04.2020 w godz. 10:00-14:00. Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 609 818 301. Aktualna oferta pożyczek znajduje się także na stronie www.pfp.gda.pl