HISTORIA

Inicjatywa powołania LGR „Mòrénka” pojawiła się na przełomie 2008/2009 roku. Grupę inicjatywną stanowili partnerzy współpracujący ze sobą od 2006 roku w ramach programu LEADER na rzecz rozwoju obszaru ziemi chojnickiej. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji I i II Schematu Pilotażowego Programu LEADER+ oraz dalsze działania związane z wdrażaniem lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 LEADER (PROW 2007-2013) skłoniły część Partnerów do podjęcia nowej inicjatywy – budowy Lokalnej Grupy Rybackiej.

Bardzo ważny jest fakt, że w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sandry Brdy”, od początku jej istnienia bardzo aktywni okazali się przedstawiciele sektora rybackiego, w tym największe gospodarstwo pstrągowe w Polsce – Zakład Hodowli Pstrąga w Zaporze – Mylof.

Aby zachować spójność obszaru zależnego od rybactwa oraz wspólnie rozwiązywać tak samo zidentyfikowane problemy do współpracy przy budowaniu partnerstwa zaproszono osoby związane z ziemią kościerską, w tym osoby zaangażowane w rozwój obszaru w oparciu o Lokalną Grupę Działania „STOLEM”.

Po serii rozmów pomiędzy przyszłymi partnerami, reprezentującymi 3 sektory określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna…, tj. sektor publiczny, społeczny i gospodarczy (zarówno przedsiębiorcy „zwykli”, jak i związani z sektorem rybackim) odbyło się pierwsze spotkanie w dniu 16 kwietnia 2009 roku w Chojnicach.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów gminnych, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele sektora rybackiego. Następnym krokiem w celu powołania stowarzyszenia było wystąpienie (formalnie dokonało tego Stowarzyszenie LGD „Sandry Brdy”) o przeprowadzenie szkoleń informacyjnych nt. Osi 4 PO RYBY realizowanych przez Stowarzyszenie Agrolinia na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkolenia, cieszące się dużą popularnością odbyły się w dniach 12 sierpnia (Chojnice), 24 sierpnia (Brusy – Jaglie) oraz 29 i 30 września (Brusy – Jaglie). Efektem spotkań była wola przystąpienia do powołania stowarzyszenia wyrażona w formie deklaracji przez ponad 60 podmiotów z 3 sektorów. W międzyczasie, w dniu 21 września 2009 roku odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”, po czym 24 września złożono stosowne dokumenty w KRS.


Założyciele – Partnerzy

Wśród 58 założycieli – członków LGR „Mòrénka” znaleźli się przedstawiciele 3 sektorów – publicznego (reprezentowanego przez gminy obszaru LGR), społecznego (rolnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby fizyczne) oraz gospodarczego (w tym przedstawiciele sektora rybackiego).

       Do stowarzyszenia należy podmioty z sektora rybackiego:

1. Zakład Hodowli Pstrąga w Zaporze – Mylof Sp. z o.o. – największe gospodarstwo pstrągowe w Polsce. Ich hodowle znajdują się na terenie certyfikowanego przez UNESCO – ŚWIATOWEGO REZERWATU BIOSFERY „BORY TUCHOLSKIE” Ich wyroby są czyste i nieskażone. Mają gwarantowane pochodzenie. W sprzedaży mają głownie pstrąga tęczowego w róznych postaciach, żywego, mrążonego, wędzonego, konserwy pasty, kawior oraz jesiotra wędzonego.

2. Gospodarstwo Rybackie w Charzykowach Sp. z o.o. – jest rybackim użytkownikiem 70 jezior o powierzchni około 7000ha. Intensywna zarybianie sprawia, że ich jeziora są rajem dla wędkarzy. Posiadają dwa obiekty hodowlane, zajmują się również hodowlą pstrąga i karpia.  Produkują materiał zarybieniowy szczupaka, lina, sandacza, karasia, sieji, sielawy a od maja do września mają również węgorza obsadowego.

3. Zakłady Rybackie Wdzydze Sp. z o.o. w Czarlinie jest rybackim użytkownikiem 26 jezior w tym kompleksem jeziora Wdzydze o łącznej powierzchni 2793,45 oraz trzech obwodów rybackich rzecznych o łącznej powierzchni 54,86 ha. Intensywne zarybianie oraz bioróżnorodnośc gatunkowa sprawia, że ich jeziora są rajem dla wędkarzy. Posiadają trzy ośrodki stawowe i jeden zarybieniowy. Prowadzi chów i hodowlę pstrąga, karpia i jesiotra oraz produkują materiał zarybieniowy troci jeziorowej wdzydzkiej, sieji, sielawy, szczupaka, sandacza, lina, karasia, amura, tołpygi i suma.

 4. EVRAFISH Sp. z o.o. w Brusach – producent konserw rybnych pod marką Evrafish oraz pod marką własną. Produkują szeroki wachlarz konserw rybnych dobrej jakości z ryb morskich i słodkowodnych. Uzupełnieniem ich produkcji są paprykarze, paaty, rozmaite sałdki cieszące się wśród klijentów wielkim uznaniem.

5. SEKO SA w Chojnicach jest jednym z czołowych przetwórców ryb w Polsce. Zajmuje się produkcją marynat rybnych, wyrobów rybnych na bazie śledzia solonego, sałatek rybnych i jarzynowych, ryb smarzonych w zalewach octowych i pomidorowych oraz innych rybnych wyrobów garmażeryjnych.

6. Dro – Ryb Sp. z o.o. w Chojnicach. Zajmuję się produkcją filetów ryb płaskich, mrożonych JQF