Chojnicki Koszyk

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” jako członek i lider grupy operacyjnej pod nazwą „Chojniki Koszyk”, wspólnie z 10 rolniczkami i rolnikami powiatu chojnickiego realizuje projekt pt. „Chojniki Koszyk”. Projekt został wybrany do dofinansowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, w ramach konkursu nr 5 z 2021 r. na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw dla działania WSPÓŁPRACA objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Cel projektu: Utworzenie systemu marketingu, sprzedaży i dystrybucji produktów wprost od rolnika
w grupie operacyjnej pn. „Chojnicki Koszyk” w oparciu o platformę internetową, działającą także na urządzeniach mobilnych, dopasowaną do uwarunkowań i możliwości produkcyjnych i sprzedażowych uczestniczących w grupie rolników oraz dostosowaną do potrzeb ich aktualnych i potencjalnych klientów. Platforma umożliwi indywidualny i wspólny marketing oferty każdego rolnika z grupy, dając możliwość klientom zamówienia i zapłaty za wybrany przez siebie koszyk produktów. Ponadto platforma ułatwi zarządzanie logistyką, magazynowaniem i dystrybucją produktów pomiędzy stałymi punktami odbioru. W ramach tworzonego systemu, rolnicy będą sprzedawać swoje produkty bezpośrednio konsumentom na platformie internetowej, która funkcjonować będzie jak wirtualny targ, bez ograniczeń, co do liczby kupujących.

Główne zadania:

 1. Zakup samochodu dostawczego;
 2. Utworzenie internetowej platformy sprzedażowej (strona www + aplikacja mobilna);
 3. Wyposażenie centrum logistycznego i punktów odbioru (namiot, lodówka, waga, regał, opakowania, etykiety, itp.);
 4. Stworzenie wspólnej promocji i dystrybucji produktów poprzez ujednolicone logo, etykiety, szybką dostawę do klienta (bezpośrednio samochodem dostawczym).
 5. Stworzenie sprawnego systemu zarządzania przechowywaniem, dystrybucją i sprzedażą produktów.


Rezultaty:

 1. Zwiększenie aktywności gospodarczej lokalnych rolników;
 2. Wprowadzenie do wspólnej sprzedaży min. 14 produktów;
 3. Zaangażowanie w system sprzedaży min. 9 rolników i 800 konsumentów;
 4. Skrócenie czasu przetwarzania i dostawy produktów i surowców spożywczych,
 5. Wzrost świadomości ekologicznej konsumentów;
 6. Wzrost sprzedaży i konsumpcji lokalnych produktów żywnościowych;
 7. Wzrost konkurencyjności małych gospodarstw i małych producentów rolnych w regionie;

Korzyści:

 1. Ożywienie przedsiębiorczości na wsi oraz lokalnego rozwoju gospodarczego;
 2. Wzrost dochodów lokalnych gospodarstw i producentów rolnych;
 3. Zapewnianie konsumentom ciągłych dostaw zdrowej i świeżej żywności, wiadomego pochodzenia;
 4. Ograniczanie oddziaływania na środowisko naturalnego systemów produkcji rolnej;
 5. Zwiększenie atrakcyjności regionu dla mieszkańców, inwestorów i turystów:
 6. Wzrost współpracy i lokalnej solidarności.

W celu prawidłowej realizacji projektu i poznania Państwa oczekiwań, co do sprzedaży/zakupu produktów bezpośrednio „od rolnika”, prosimy o wypełnienie ankiety konsumenckiej dedykowanej temu projektowi. Poniżej link do ankiety:

Ankieta – https://forms.gle/KCVBUbo5nViWr7jP6