FUNDUSZE DLA NGO

Wyniki – Nowy Akumulator Społeczny – edycja 2022 rok!

24 maja, 2022

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” ma przyjemność zaprezentować wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektów, złożonych w ramach konkursu Nowy Akumulator Społeczny w 2022 r. dla powiatu chojnickiego.

Wyniki konkursu Nowy Akumulator Społeczny 2022.
Protokół posiedzenia komisji – 2022 r.

Fundusz NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

RUSZA NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY – EDYCJA 2022 !!!

28 marca, 2022

Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY to innowacyjny fundusz, który nadaje bieg pomysłom mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.

Do zdobycia maksymalnie 6.000 zł na realizację Waszych inicjatyw lub do 10.000 zł na rozwój młodej organizacji!

Masz pomysł na działania w swojej okolicy?
Nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od czego zacząć?
A może chcesz wzmocnić swoją młodą organizację?
Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Jak to działa?
Przejdź na stronę: http://lgrmorenka.pl/akumulator-spoleczny/

Inicjatywa Obywatelska – model lokalny.

22 października, 2021

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy Państwa o nowym projekcie realizowanym przez nasze Stowarzyszenie. Projekcie, którego podmiotem i przedmiotem działań są lokalne organizacje pozarządowe oraz wszelkie obywatelskie grupy inicjatywne z terenu powiatu chojnickiego.

Projekt ma służyć wzmocnieniu działań organizacji i grup inicjatywnych, poprzez wspólne stworzenie modelu lokalnej inicjatywy obywatelskiej i jego późniejsze rozpowszechnienie, tak, aby był pomocnym źródłem informacji i wskazówek dla wszystkich przyszłych inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe z naszego powiatu, jak i wszelkie inne grupy mniej lub bardziej sformalizowane, które chciałyby zorganizować wydarzenie dla lokalnej społeczności – dla ogółu lub dla konkretnego środowiska lokalnego, np. dla dzieci, młodzieży, seniorów, miłośników poezji śpiewanej, entuzjastów rajdów rowerowych, zamiłowanych w swej grze szachistów, walecznych amatorów capoeiry i……….i cokolwiek innego, co komukolwiek i kiedykolwiek będzie chciało się zrealizować 🙂

Krótka charakterystyka Projektu.

Krok 1: W pierwszej kolejności, realizator Projektu, czyli Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” , przyjrzy się organizowanym lokalnie przez inne podmioty wydarzeniom. Wydarzenie te mogą mieć różną tematykę, mogą być organizowane na mniej lub bardziej szeroką skalę, ale każdorazowo wymagają przedsięwzięcia pewnych kroków organizacyjnych i logistycznych w celu prawidłowej ich realizacji. Zamierzamy poobserwować z zewnątrz, jak wygląda przygotowanie takiego pojedynczego wydarzenia, porozmawiać z jego organizatorami przed i po wydarzeniu, dowiedzieć się co było najtrudniejsze w jego realizacji, a co nie sprawiło żadnych problemów, w jaki sposób zaangażowano ludzi do jego realizacji samych uczestników. Zamierzamy w ten sposób przyjrzeć się ośmiu inicjatywom lokalnym.

Krok 2: Na tym etapie zorganizowane zostaną dwa wyjazdy do organizacji pozarządowych działających w sąsiednich powiatach, aby przyjrzeć się temu, jak oni realizują rożne wydarzenia i inicjatywy.

Krok 3: Zdobyte na postawie obserwacji lokalnych wydarzeń i rozmów z ich realizatorami informacje posłużą do budowy lokalnego modelu inicjatyw obywatelskich. Model powstanie na 3 spotkaniach szkoleniowo-warsztatowych, w czasie których omówione zostaną zagadnienia z zakresu aktywności obywatelskiej. W spotkaniach warsztatowych uczestniczyć będą przedstawiciele lokalnych NGO’s.

Krok 4: Testowanie wypracowanego modelu na „żywym ciele”, jakim będą dwie kolejne lokalne inicjatywy angażujące mieszkańców powiatu chojnickiego. W tym kroku sprawdzimy, czy opracowany wspólnie model rzeczywiście działa lub/i trzeba coś poprawić.

Krok 5: Ten krok to rozpowszechnienie i promocja opracowanego lokalnego modelu inicjatyw obywatelskich. Na tym etapie będziecie mogli Państwo m.in. usłyszeć o naszym projekcie na falach lokalnej rozgłośni radiowej.

Krok 6: Publikacja broszy informacyjnej „Lokalnego modelu inicjatyw obywatelskich”. Broszura wydana zostanie w tradycyjnej formie papierowej oraz dostępna będzie w formie pliku pdf na naszej stronie internetowej. Mamy nadzieję, że będzie ona pomocna dla wszystkich tych, którzy w przyszłości podejmą się działań na rzecz społeczności lokalnej.

Projekt możliwy jest do realizacji dzięki współfinansowaniu pochodzącemu z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.
https://aktywniobywatele.org.pl/


Relacja z podglądactwa 🙂
8 IMPREZ LOKALNYCH

I. Festiwal Partnerstwa Miast „InterTony” 2021– wydarzenie zorganizowane przez Fundację Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej w dniu 19 czerwca 2021 r. w Chojnicach, na stadionie „Kolejarz 1926”. Impreza zorganizowana w partnerstwie z Chojnickim Centrum Kultury i stowarzyszeniem Rockinitiative Emsdetten z Niemiec. Opis: Festiwal ciężkich brzmień gitarowych, organizowany po raz 6 w Chojnicach. Na scenie pojawili się muzycy z Polski oraz Niemiec, w tym. m.in.: Haggemy, Tyran, Tribute To Guzik, Snareset (koncert online), Dopelord oraz Tomasz Lipa Lipnicki Solo. Jednocześnie grana na żywo thrashcore’owa i heavy metalowa muzyka dostępna była równolegle w transmisji on-line, co było odpowiedzią na obostrzenia epidemiologiczne dot. liczby uczestników.

2.Na Szlaku Kultur Majówka Chojnice 2021” – wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Dworek Polski” w dniu 20 czerwca 2021 r., w Chojnicach, w siedzibie Chojnickiego Centrum Kultury.
Opis: Organizacja VIII Ogólnopolskiego Konkursu Kapel i Zespołów Na Szlaku Kultur Chojnice 2021. W konkursie zaprezentowano 18 występów muzyków lokalnych i ludowych, m.in. z: Rzeszowszczyzny, Wielkopolski, Kujaw, Lubuskiego, Kaszub oraz – po raz pierwszy w historii konkursu – Podole. Miejsce I w kategorii kapele folklorystyczne zajęła Kapela podwórkowa „Ferajna Bydgoska”.

3. Wyjazd integracyjny do Kamiennych Kręgów w Odrach, zorganizowany w dniu 2 lipca 2021 r. przez Stowarzyszenie „Droga do Marzeń” z miejscowości Charzykowy. Opis: Wyjazd członkiń i członków stowarzyszenia senioralnego do m. Odry (gmina Czersk), do rezerwatu przyrody „Kamienne Kręgi”. Kamienne kręgi to pozostałości po cmentarzysku plemienia Gotów z I i II w.n.e. W pozostałych po Gotach kurhanach odkryto ponad 600 grobów. Samo cmentarzysko oraz konstrukcja kamiennych kręgów do dziś jest przedmiotem licznych badań i dociekań naukowych, a także rozmaitych teorii pseudonaukowych i ezoterycznych. Wyjazd połączony był z uczestnictwem w spotkaniu autorskim dotyczącym prezentacji książki pt. „Kręgi kamienne w Odrach – Goci i porosty”, które odbyło się w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku. W spotkaniu uczestniczyli autorzy w/w publikacji: prof. Tadeusz Grabarczyk i prof. Ludwik Lipnicki.

4. Wydarzenie pt. „Chojnicka Odyseja – czyli 24 odsłony gminy Chojnice ” zrealizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Pomorze” z Lichnów, w okresie od 2 lutego do 31 lipca 2021 r., z finałową imprezą w dniu 24 lipca br. w Silnie. Partnerami Stowarzyszenia byli: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach oraz Wiejski Dom Kultury w Silnie. Opis: Wydarzenie polegało na stworzeniu przez młodzież z gminy wiejskiej Chojnice, gry terenowej pt. „Chojnicka Odyseja„. Gra terenowa „Odyseja chojnicka” prowadziła przez 24 miejsca gminy Chojnice. W każdej miejscowości należało odnaleźć miejsce, o którym jest mowa w zagadce i następnie zaznaczyć to na posiadanej karcie gracza odpowiednim symbolem. Każda zagadka, prócz odszukania miejscowości, powiązana była z jedną z 24 części Odysei HOMERA.  Cała trasa Odysei liczyła ok. 80 km. Po jej przejściu i wypełnieniu karty gracza, należało kartę dostarczyć w dniu 24 lipca na g. 18:00 do Wiejskiego Domu Kultury w Silnie, gdzie w czasie festynu, nastąpiło odkodowanie hasła i rozlosowanie nagród wśród zwycięzców.

Praca nad grą.

5. VI Turniej Rycerski – wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Pomerania” w Chojnicach, w dniu 28 sierpnia 2021 r. w hali widowiskowo-sportowej oraz na boisku przy ulicy Huberta Wagnera w Chojnicach. Główne atrakcje Turnieju to turniej łuczniczy, turniej tarczy i miecza (w tym walki bohurtowe pocztów trzyosobowych) oraz rycerski pokaz konny Chorągwi Ziemi Chełmińskiej i Gildii Działań Historycznych Alte Knochen z Grudziądza. Ponadto, widzowie mogli obejrzeć zmagania łuczników, którzy przybyli na imprezę m.in. z Elbląga, Bytowa, Tuchomia, Starogardu Gdańskiego, Gdyni, Inowrocławia i Chojnic. Partnerzy przedsięwzięcia to Bractwo Rycerskie herbu TUR oraz Chojnickie Centrum Kultury.

6. Wydarzenie pt. „Piknik Senioralny” zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy w Charzykowach w dniu 9 września 2021 r. Piknik zorganizowany został dla organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Chojnice, które działają na rzecz społeczności senioralnej. W trakcie Pikniku, poza wspólnym grillem i rejsem statkiem po jeziorze charzykowskim, uczestnikom zaprezentowano założenia polityki senioralnej Miasta Chojnice (prelekcja Burmistrza Chojnic) oraz przedstawiono zalety partycypacji społecznej w organizacjach senioralnych, tj. wolontariat senioralny.

7. Wydarzenie pt. Uniwersytet Otwarty Stowarzyszenia „Nasza Wieś Będźmierowice„, zorganizowany w dniu 23 września 2021 r. w Będzimierowicach (gmina Czersk, powiat chojnicki) przez… Stowarzyszenie „Nasza Wieś Będźmierowice” :). W ramach spotkania wykład wygłosi Pan prof. dr hab. Cezary Obracht- Prądzyński z Uniwersytetu Gdańskiego z tematem „Polacy- jacy jesteśmy: co trwa i co się zmienia ( nie tylko w wyniku epidemii )?”. Wykład oparty na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych wśród Polaków. Było to pierwsze wydarzenie zorganizowane w ramach Uniwersytetu Otwartego, po długiej przerwie spowodowaną pandemią 🙂 Wykłady mają charakter otwarty, każdy może z tego skorzystać.

8. Wydarzenie pt. „Święto Bulwy” zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Klaskawa z miejscowości Klaskawa (gmina Czersk, powiat chojnicki). „Święto Bulwy” miało miejsce w dniu 9 października 2021 r. Na imprezie zaprezentowano wszelkie dania i potrawy z ziemniaka …oraz…degustowano ziemniaczane smakołyki, takie jak np.:
kartoflanka, pyzy borowiackie, szare kluski, kopytka, ruskie pierogi i pyszna zupa ziemniaczana. Poza degustacją, uczestnicy Święta mogli wziąć udział w grach, zabawach i konkursach, w tym: w konkursie na najlepszą zupę ziemniaczaną. Najlepsi zostali nagrodzeni :

Nazwa zadania Etap II. Wymiana doświadczeń
Okres realizacji marzec 2022

W ramach zadania zorganizowane zostały dwa wyjazdy studyjne dla organizacji pozarządowych z regionu celem wymiany doświadczeń z przedstawicielami organizacji w sąsiednich powiatach. Wyjazdy odbyły się w marcu 2022r. do Bytowa oraz Starogardu Gdańskiego.
W ramach wyjazdu do Bytowa (03/03/2022) spotkano się z przedstawicielami KGW Borowy Młyn oraz organizacjami z powiatu Bytowskiego w Fundacji Parasol. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zaznajomić się działalnością lokalnych organizacji i realizowanymi przez nie działaniami.

Wyjazd do Starogardu Gdańskiego obejmował spotkanie z przedstawicielami COP w Starogardzie Gdańskim, LGD Chata Kociewa oraz Grodziska w Owidzu, które jest prowadzone przez lokalną organizację pozarządową. Wyjazd dał możliwość poznania uczestnikom działalności innych organizacji oraz wymianę doświadczeń.

Nazwa zadania Etap III. Modelowanie
Okres realizacji marzec – maj 2022

W ramach zadania zorganizowane zostały trzy cykle spotkań warsztatowych po 18 godzin dydaktycznych (3 x 6h) dla grup 10-12 osób. Celem szkoleń była praca warsztatowa dotycząca założeń modelu inicjatywy lokalnej oraz przedstawienie ogólnej wiedzy związanej z działalnością organizacji pozarządowych.
Do realizacji szkoleń zaangażowana została Pani Małgorzata Pluto-Prądzyńska, osoba posiadająca doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi społecznościami.
Szkolenia przeprowadzono zgodnie z następującym harmonogramem:
Grupa I: – 16, 23 i 30 marca 2022 r. (10 osób)
Grupa II:- 6, 13 i 20 kwietnia 2022r. (12 osób)
Grupa III: – 21 i 28 kwietnia oraz 5 maja 2022r. (10 osób)
Szkolenia odbywały się w biurze LGR w Charzykowach w godzinach 14:00 – 19:30
Na każdym ze spotkań uczestniczył również pracownik LGR zaangażowany w realizację projektu.
W wyniku realizacji szkoleń/warsztatów dokonano analizy założeń modelu inicjatywy lokalnej.

Nazwa zadania Etap IV. Testowanie
Okres realizacji luty-maj 2022

W ramach zadania dobrano kolejne cztery organizacje, które planowały organizację wydarzeń/inicjatyw. Przed organizacją, każdego z wydarzeń przedstawiciele LGR przedstawili założenia modelu inicjatywy i starali się aby organizację w miarę możliwości miały możliwość wykorzystania jej założeń. Po wydarzeń przeprowadzono kolejne spotkania, gdzie w formie ankiety i rozmowy zebrano wnioski od przedstawicieli organizacji, które korzystały z modelu podczas organizacji swoich wydarzeń.
Zadaniem objęte zostały następujące organizacje i wydarzenia:
1. Podczas Europejskiej Nocy Muzeów, stowarzyszenie Podziemia zorganizowało warsztaty technik graficznych dla mieszkańców Chojnic. Tematem przewodnim był monogram graficzny wykonany techniką kolagrafii. Podczas wieczoru w Pracowni Sztuki NOWA (Baszta Nowa) odbyły się pokazy obrabiania matrycy graficznej oraz wykonania odbitek czterech technik graficznych: linorytu, ceratorytu, gipsorytu, kolagrafii. (14 maja 2022r.)

2. Dzień Dziecka dla mieszkańców Ciechocina organizowany parafialny Caritas (28 maja 2022r.)

3. Turniej piłki plażowej organizowany przez mieszkańców i sołectwo Ostrowite (22 maja 2022r.)

4. Kosznajderski rajd rowerowy organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy – 28 maja 2022r.

W ramach zadania zorganizowano również spotkanie podsumowujące działania w ramach projektu, które odbyło się 20 maja 2022r w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach.
W ramach spotkania zaintereoswamym przedstawiono założenia projektu oraz opracowany „Model Inicjatywy Lokalnej”
W spotkaniu uczestniczyło blisko 30 osób.

Nazwa zadania Etap V. Rozpowszechnianie
Okres realizacji maj 2022

W ramach zadania przeprowadzono 4 kampanie radiowe w maju 2022 roku w lokalnym radio, gdzie emitowano spot/komunikat zachęcający do zapoznania się „Lokalnym Modelem Inicjatywy”. Efektem spotu były zapytania telefonicznej i wizyty w biurze. Z zainteresowanymi osobami przeprowadzono indywidualne spotkania i omówiono założenia modelu oraz przekazano egzemplarze druku powstałe w ramach projektu.

SPOT INFORMACYJNY

Nazwa zadania Etap VI. Utrwalanie
Okres realizacji maj 2022

W ramach zadania zlecony został druk broszury zawierającej opracowanie „Model Inicjatyw Lokalnej”. Druk został wykonany w nakładzie 100 szt. Publikacja przygotowana został również w wersji elektronicznej do udostępnienia w mediach.

Nazwa zadania Rozwój instytucjonalny
Okres realizacji maj 2022

W ramach zadania przeprowadzono 5 dni szkoleniowych dla przedstawicieli LGR (członkowie, pracownicy), w trakcie których prowadzący Ryszard Kamiński prowadził warsztaty i dyskusje dotyczące działalności i kierunków rozwoju LGR Mòrénka. Spotkania odbyły się następujących terminach: 11, 17, 18 maja 2022 r. w biurze LGR w Charzykowach oraz w dniach 25-26 maja w Hotelu Rymań. Efektem spotkań było podsumowanie dotychczasowej działalności LGR, samoocena prowadzonych działań oraz dyskusja dotycząca głównych kierunków działalności na kolejne lata. W spotkaniach uczestniczyło średnio od 14 do 25 osób. Efektem prowadzonych warsztatów było określenie głównych obszarów, w ramach których LGR powinno prowadzić działalność oraz głównych celów związanych funkcjonowaniem samej organizacji. Efekty warsztatów zostały spisane w notatki – mini strategii, stanowiącej wyznacznik dla organizacji na kolejne lata.

Przedsiębiorco! Skorzystaj z telefonicznych konsultacji Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

2 kwietnia, 2020

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 zwieszone zostały konsultacje stacjonarne prowadzone przez doradcę Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Oznacza to, że konsultacje w Chojnicach, każdorazowo mające miejsce w pierwszą i trzecią środę miesiąca, w budynku Wszechnicy Chojnickiej, przy u. Wysokiej 3, także zostały zawieszone.

Jednakże, mając na uwadze zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do informacji o możliwym wsparciu w formie pożyczek finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz środków Województwa Pomorskiego zapraszamy na konsultacje telefoniczne.  Doradca Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego prowadził będzie dyżury telefoniczne w pierwszą i trzecią środę miesiąca, począwszy od 01.04.2020 w godz. 10:00-14:00. Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 609 818 301. Aktualna oferta pożyczek znajduje się także na stronie www.pfp.gda.pl

Konkurs grantowy „Na dobry początek”

25 sierpnia, 2016
Do 12 września można składać wnioski konkursie grantowym Fundacji BGK „Na dobry początek!”
Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekt edukacyjny dla dzieci w wieku 2-8 lat. Konkurs obejmuje całą Polskę, skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji w małych miejscowościach. Konkurs „Na dobry początek” po raz 9. organizuje Fundacja BGK.
 
 
Więcej informacji TUTAJ

Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2016

18 sierpnia, 2016

Operator Programu Równać Szanse – Stowarzyszenie Instytut Zachodnia z Poznania zaprasza do udziału w konkursie fundacje i stowarzyszenie, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Czytaj dalej

Fundacja Wspomagania Wsi

4 lipca, 2016

Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury technicznej obszarów wiejskich.

Strona główna

Fundacja RWE – „Orliki RWE”

Fundacja działa od 2005 roku. Celem Fundacji jest m.in.: ochrona i promocja zdrowia, rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspieranie działalności dobroczynnej, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Czytaj dalej

Fundacja Polska Miedź KGHM

Fundacja Polska Miedź została powołana w 2003 r. przez KGHM Polska Miedź S.A. Jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi działalności społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, obejmującą, m.in.: pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej Czytaj dalej