Program „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Operacja pt. “Między Brdą a Wdą” – promocja atrakcji turystycznych obszaru LGR „Mòrénka”

Cel operacji: Promocja obszaru LSR poprzez promocję walorów regionu na targach turystycznych na terenie kraju.

Wskaźniki realizacji celu operacji: liczba osób objętych przedsięwzięciami przyczyniających się promocji dziedzictwa kulturowego obszaru rybackiego – 4000; liczba osób/podmiotów zaangażowanych w promowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszaru rybackiego – 3; liczba działań na rzecz promocji kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego – 4; liczba osób korzystających z działań na rzecz promocji kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego – 4000;

PROGRAM RYBACTWO I MORZE 2014-2020

Operacja pt. “Między Brdą a Wdą” – promocja obszaru LGR „Mòrénka”

Cel operacji: Promocja obszaru LSR poprzez promocję regionu podczas regat żeglarskich na terenie całego kraju oraz przygotowanie tablic informacyjno-promocyjnych na szlakach rowerowych na obszarze LSR.

Wskaźniki realizacji celu operacji: liczba osób objętych przedsięwzięciami przyczyniających się promocji dziedzictwa kulturowego obszaru rybackiego – 4000; liczba osób/podmiotów zaangażowanych w promowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszaru rybackiego – 2; liczba działań na rzecz promocji kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego – 3; liczba osób korzystających z działań na rzecz promocji kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego – 4000;

Operacja w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.