AKTUALNOŚCI

PILNE – PFIP TUŻ TUŻ…

18 października, 2022

Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Skrzydła Pomorza.

To najważniejsze i najstarsze wydarzenie na Pomorzu skoncentrowane na tematyce działań społecznych realizowanych z zaangażowaniem trzech sektorów: pozarządowego, samorządowego oraz biznesowego.

Odbędzie się w dniach 20-22.10.2022 w Hotelu Victoria w Bolszewie.

Udział jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji do dnia 18.10.2022 r. do godz. 15:00. Formularz jest tu: https://forms.gle/pHuQnp12NWJYvDTZ8

Program PFIPu, tematy prelekcji, paneli dyskusyjnych oraz warsztatów zostały wybrane w taki sposób, aby poruszały trzy kluczowe zagadnienia dla harmonijnego rozwoju sektora pozarządowego oraz dla budowania relacji z pozostałymi: stabilność, przyszłość i współpraca. Każde z tych pojęć jest istotne dla kształtowania tożsamości organizacji pozarządowych, ale dopiero połączone mogą stanowić prawdziwą siłę wznoszącą. Celem forum jest nie tylko wzajemna integracja, ale przede wszystkim wymiana doświadczeń i dobrych praktyk międzysektorowych oraz wypracowanie wytycznych na przyszłość.

 O czym usłyszymy podczas PFIPu?

 • Jak dobrze jest pracować z organizacjami pozarządowymi. Prawda czy fałsz.
 • Konstytucyjna Zasada Pomocniczości. Czy przeminęła z wiatrem?
 • NGO jak korporacja. A może to szansa na sukces?
 • (nie) Stabilność zatrudnienia w 3.sektorze, czyli o tym jak (nie) chcemy pracować.
 • Rady społeczne jako struktury na czas kryzysów. Czy to dobra rada?
 • Rok w NGO z perspektywy finansów. Prawdziwa przygoda.
 • Fundacje korporacyjne. Prawie jak NGO czy bardziej jak biznes?
 • Zlecenia usług organizacjom pozarządowym przez JST. Poszukiwane, poszukiwani.
 • Miłość od pierwszego spotkania. Jak wzbudzać zaufanie do 3.sektora.
 • Internet i nowe technologie w NGO. Czy leci z nami pilot?
 • Wymiana pokoleniowa i międzypokoleniowa. Co boomer wie o yolo i czy to się opłaca.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

PFIP-POMORSKIE-FORUM-INICJATYW-POZARZADOWYCH-2022-6Pobierz

Co łączy trójkąty, skrzydła i Pomorze?

Organizacje pozarządowe, samorządy i biznes tworzą wymarzony trójkąt dla rozwoju inicjatyw społecznych. Efektywność współpracy następuje wtedy, gdy te trzy sektory działają razem, rozpoznając potrzeby lokalnych społeczności, gdy konsultują wprowadzane rozwiązania, gdy dbają o wzajemny dobrostan na każdym etapie. Trójkąt to uniwersalny symbol wszechstronności i stabilizacji. Według nas doskonale pasuje do złożoności sektora pozarządowego, określanego zresztą jako 3.sektor.

Trójkąty PFIP-u układają się w motyw skrzydeł Gryfa Pomorskiego, którego postać łączy cały region.

Piot Stec, prezes PSCOP-u:

“Zależy nam, by uczestniczki i uczestnicy forum wynieśli z tego wydarzenia jak najwięcej dla siebie. Aby odfrunęli dzięki silnym, mocnym i walecznym skrzydłom do swoich lokalnych społeczności i tam wdrażali nowoczesny model współdziałania. ”

Animacja społeczna i sieciowanie

Zapewniamy także, iż w programie przewidziane są chwile na złapanie oddechu od pozyskiwania wiedzy. Przerwy pomiędzy panelami i prelekcjami przeznaczone będą na aktywny networking, nad którym będzie czuwać Dorota Bury reprezentująca Centrum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie Gdańskim. W trakcie trzech dni forum na sieciowanie zarezerwowano aż 6 przerw zwanych #eNerGyszOt. To całkiem nowa formuła będąca przykładem animacji społecznej, której celem jest naładowanie baterii i lepsze poznanie się z innymi uczestniczkami oraz uczestnikami wydarzenia.

Korzystając z infrastruktury Hotelu Victoria, organizatorzy proponują także udział w porannych zajęciach jogi na basenie w piątek i sobotę, a po kolacji będzie można kontynuować wieczorne działaczek i działaczy rozmowy w bardziej niezobowiązującej atmosferze.

Czy warto przyjechać na Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych?

“Tak. Warto. Bo to sprawdzona formuła sieciowania i wymiany doświadczeń w ramach współpracy wszystkich trzech sektorów, które odpowiadają za realne zmiany społeczne. Ostatnie trzy lata wyraźnie pokazały, że inicjatywy pozarządowe stanowią kluczową wartość w działalności lokalnych społeczności, które są ważną częścią działań samorządowych.” – mówi Jarosław Białk, starosta pucki – “To wydarzenie umożliwiające naszemu regionowi podkręcenie dialogu NGO z samorządami i z biznesem. Udział przedstawicieli i przedstawicielek wszystkich wierzchołków trójkąta efektywności jest cennym doświadczeniem, które umożliwi wszystkim lepsze projektowanie przyszłości.” 

Projekt „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacji Rozwój na lata 2014-2020. „Pozarządowy survival- jak przetrwać (i się rozwijać w pozarządowym świecie”- system wspierania 3 sektora w województwie pomorskim przez Pomorską Sieć COP dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego.

Projekt „NASZE Pomorskie Rady” został dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu NOWEFIO

II konkurs grantowy dla przedsiębiorstw branży czasu wolnego – IMPULS II – nowe zasady!!!!!

9 sierpnia, 2022

WAŻNA ZMIANA: WNIOSKODAWCA NIE MA OBOWIĄZKU WYKAZANIA SPADKU PRZYCHODÓW O MINIMUM 25 %, LICZONEGO JAKO ŚREDNIA Z LAT 2020 – 2021 W STOSUNKU DO ROKU 2019.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza DRUGI nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację inwestycji prowadzących do odbudowy i rozwoju potencjału przedsiębiorstw oraz zwiększenia ich odporności na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19. 

Kto może składać wniosek o grant?

 • mikro lub mali przedsiębiorcy, wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego bądź prowadzące działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • wyżej wymienieni, których PKD główny (przeważającej działalności) musi zawierać się w katalogu wskazanym poniżej i widnieć, jako PKD przeważającej działalności co najmniej od 01 stycznia 2019 r. Katalog PKD uprawniony do wsparcia:

P55.20. Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (tylko obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe – pojedyncze mieszkania/apartamenty na wynajem nie są zaliczane do tej grupy)

55.30.Z Pola kempingowe i pola namiotowe

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

79.11.A Agenci turystyczni

79.11.B Pośrednicy turystyczni

79.12.Z Organizatorzy turystyki

79.90.A Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni

79.90.B Działalność informacji turystycznej 

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

 • koszty inwestycji w nowe rzeczowe aktywa trwałe, koszty instalacji nabytych środków trwałych,
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, 

Finanse:

 • Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 25 000,00 PLN.
 • Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 160 000,00 PLN.
 • Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 70% kwoty wydatków kwalifikowanych.
 • Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 30 000 000,00 PLN.

Termin i miejsce składania wniosków:  
Wnioski o udzielenie grantu w wersji papierowej należy wysyłać w terminie od 26.08.2022 r. do 5.09.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki) na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D,
80-309 Gdańsk 

Wszystkie informacje o konkursie wraz z pełną dokumentacją konkursową dostępne są na stronie www Agencji Rozwoju Pomorza S.A. pod poniższym linkiem: https://www.arp.gda.pl/2207,ii-konkurs-grantowy-w-ramach-projektu-impuls

SPOTKANIE INFORMACYJNE ON-LINE!
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza w dniu 22 sierpnia 2022 r. na spotkanie online (zoom) poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami dotacji dla przedsiębiorstw działających w branży czasu wolnego w ramach II edycji konkursu IMPULS.
Informacje o spotkaniu (webinarze) dostępne są pod poniższym linkiem:
https://www.arp.gda.pl/1740,aktualnosci-lpi-fe?tresc=16099


Projekt grantowy pt. „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”, dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 13.1.1. MIKRO, MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA – REACT-EU – WSPARCIE DOTACYJNE dla OSI PRIORYTETOWEJ 13. ODBUDOWA I ODPORNOŚĆ (REACT-EU) REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

ANKIETA KONSUMENCKA – CHOJNICKI KOSZYK

28 lipca, 2022

Szanowni Państwo, w związku z przygotowaniami do realizacji projektu pt. „Chojniki Koszyk”, zapraszamy do wypełnienia ankiety badającej Państwa obecne przyzwyczajenia zakupowe oraz oczekiwania, co do możliwości dokonywania zakupów bezpośrednio „od rolnika”. Szerzej o inicjatywie – w zakładce „PROJEKTY”.
Pragniemy tylko zaznaczyć, że „Chojnicki Koszyk” to grupa lokalnych rolników, którzy planują uruchomić sklep internetowy w formie Klubu Zakupowego pn. „Chojniki Koszyk”, aby dostarczać konsumentom produkty żywnościowe wysokiej jakości wprost od lokalnych rolników.

Aby dostosować dostawy do Państwa potrzeb i uwarunkowań, potrzebna jest nam Państwa opinia.

Zwracamy się więc z prośbą o wypełnienie ankiety, którą znajdziecie Państwo klikając w poniży link. Jej wypełnienie zajmie ok. 8-10 minut!

ANKIETA – https://forms.gle/KCVBUbo5nViWr7jP6

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. projektu IMPULS – nawet do 160 tyś. zł dla branży czasu wolnego!!!

4 lipca, 2022

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców z powiatu człuchowskiego i chojnickiego (jak i wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców z woj. pomorskiego) na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami wsparcia przedsiębiorstw działającym w branży czasu wolnego.

Dla kogo?:
Mikro lub mali przedsiębiorcy działający w branży czasu wolnego.

 
W programie  m.in.: 

 • dotacje dla branży czasu wolnego w ramach projektu ,,IMPULS’’, 
 • wsparcie doradcze w ramach projektu „SPEKTRUM”,
 • „SB WELL” czyli wykorzystanie koncepcji wellbeing w sektorze turystycznym.


Miejsce i termin spotkania: 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 12.07.2022 r. w godz. 11:00-14:00 w Stowarzyszeniu Wdzydzko – Charzykowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej „Mòrénka” ul. Rybackiej 10 w Charzykowach.


Zgłoszenia
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punkt.gdansk@arp.gda.pl  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06  lub (58) 323 31 58 do dnia 11.07.2022 r. Formularz zgłoszeniowy i program spotkania dostępne są pod poniższym linkiem:
https://www.arp.gda.pl/1740,aktualnosci-lpi-fe?tresc=16060

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
tel.: 58 323 31 06, 58 323 31 58
e-mail: punkt.gdansk@arp.gda.pl


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Spotkanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Konkurs grantowy „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”

15 czerwca, 2022

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację inwestycji prowadzących do odbudowy i rozwoju potencjału przedsiębiorstw oraz zwiększenia ich odporności na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19. 

Kto może składać wniosek o grant?

 1. mikro lub mali przedsiębiorcy, wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego bądź prowadzące działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. wyżej wymienieni, których PKD główny (przeważającej działalności) musi zawierać się w katalogu wskazanym poniżej i widnieć, jako PKD przeważającej działalności co najmniej od 01 stycznia 2019 r.
 3. Katalog PKD uprawniony do wsparcia:

P55.20. Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (tylko obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe – pojedyncze mieszkania/apartamenty na wynajem nie są zaliczane do tej grupy)

55.30.Z Pola kempingowe i pola namiotowe

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

79.11.A Agenci turystyczni

79.11.B Pośrednicy turystyczni

79.12.Z Organizatorzy turystyki

79.90.A Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni

79.90.B Działalność informacji turystycznej 

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

 • koszty inwestycji w nowe rzeczowe aktywa trwałe, koszty instalacji nabytych środków trwałych,
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, 

Finanse:

 • Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 25 000,00 PLN.
 • Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 160 000,00 PLN.
 • Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 70% kwoty wydatków kwalifikowalnych.
 • Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 40 981 428,06 PLN.

Termin i miejsce składania wniosków:  

Wnioski o udzielenie grantu w wersji papierowej należy wysyłać w terminie od 15.07.2022 r. do 21.07.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki) na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D,
80-309 Gdańsk 

Wszystkie informacje o konkursie wraz z pełną dokumentacją konkursową dostępne są na stronie www Agencji Rozwoju Pomorza S.A. pod poniższym linkiem: https://www.arp.gda.pl/2195,konkurs-grantowy-impuls-dla-pomorskich-firm-z-branzy-czasu-wolnego

Projekt grantowy pt. „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”, dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 13.1.1. MIKRO, MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA – REACT-EU – WSPARCIE DOTACYJNE dla OSI PRIORYTETOWEJ 13. ODBUDOWA I ODPORNOŚĆ (REACT-EU) REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Poszukujemy pracownika do KSIĘGOWOŚCI!

2 czerwca, 2022

OFERTA PRACY W STOWARZYSZENIU WDZYDZKO – CHARZYKOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA „MÒRÉNKA”

PRACA NA STANOWISKU: KSIĘGOWA/KSIĘGOWY
Miejsce pracy: Chojnice/Charzykowy

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Prowadzenie rachunkowości Stowarzyszenia i odpowiadanie za właściwe wykonanie dyspozycji płatniczych oraz terminową realizację zobowiązań płatniczych.
 • Sporządzenie sprawozdań finansowych, podatkowych i statystycznych.
 • Współpraca w planowaniu i realizacji budżetu.
 • Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych.
 • Sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS. Udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, kartotek wynagrodzeń, list płac, tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych.
 • Wystawianie rachunków. Sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia.
 • Odpowiadanie za należytą współpracę z ZUS, Urzędem Skarbowym Bankiem.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ: merytoryczna, formalna, administracyjna, za powierzone wyposażenie stanowiska pracy, za powierzoną dokumentację.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie kierunkowe,
 • Doświadczenie w obsłudze księgowej organizacji pozarządowych, w tym w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków publicznych
 • Doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze,
 • Umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole,
 • Prawo jazdy kategorii B

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę,
 • Zdobycie doświadczenia w uznanej pomorskiej firmie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej oferty (CV drogą elektroniczną z dopiskiem o klauzuli o ochronie danych osobowych) na adres biuro@lgrmorenka.pl do dnia 22.06.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się telefonicznie tylko z wybranymi kandydatami.

Wyniki – Nowy Akumulator Społeczny – edycja 2022 rok!

24 maja, 2022

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” ma przyjemność zaprezentować wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektów, złożonych w ramach konkursu Nowy Akumulator Społeczny w 2022 r. dla powiatu chojnickiego.

Wyniki konkursu Nowy Akumulator Społeczny 2022.
Protokół posiedzenia komisji – 2022 r.

Fundusz NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

Akumulator Społeczny 2022 – cykl spotkań informacyjnych.

28 marca, 2022

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” zaprasza wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem o wsparcie w ramach programu „Akumulator Społeczny – edycja 2022” na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie.

Spotkania odbędą się w formie stacjonarnej i on-line w następujących miejscach i terminach:

Spotkania stacjonarne – LGR Mòrénka ul. Rybacka 10, 89-606 Charzykowy:

 • 6 kwietnia 2022 r. – godzina 11:00
 • 7 kwietnia 2022 r. – godzina 15:30
 • 19 kwietnia 2022 r. – godzina 11:00

Spotkania on-line:

 • 7 kwietnia 2022 r. – godzina 11:00
 • 13 kwietnia 2022 r. – godzina 15:00

O wsparcie mogą się ubiegać:

 • młode organizacje pozarządowe posiadające osobowość (lub tzw. ułomną osobowość) prawną (wpisanych do KRS lub rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe – w przypadku klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłych lub rejestru prowadzonego przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w przypadku kół gospodyń wiejskich) zarejestrowane nie wcześniej niż 60 miesięcy temu (liczone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie) i których roczny budżet nie przekracza 30 000 złotych lub będące w trakcie procesu rejestracji (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS, klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłych zarejestrowanych w ewidencji Starosty i KGW w rejestrze ARiMR),
 • grupy nieformalne (tutaj: także oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w tym grupy samopomocowe, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej, z dopuszczeniem organizacji działających dłużej niż 60 miesięcy oraz tych, których roczny budżet przekracza 30 tys. zł). Grupa nieformalna to minimum 3 osoby realizujące lub chcące realizować wspólnie działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.
 • grupy nieformalne, w tym grupy samopomocowe, występujące z wnioskiem samodzielnie.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne lub mailowe uczestnika: tel. 504-099-958; e-mail: biuro@lgrmorenka.pl
Przy czym, w przypadku spotkania on-line, obowiązkowe jest podanie adresu e-mail na który przesłany zostanie link do spotkania.

RUSZA NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY – EDYCJA 2022 !!!

Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY to innowacyjny fundusz, który nadaje bieg pomysłom mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.

Do zdobycia maksymalnie 6.000 zł na realizację Waszych inicjatyw lub do 10.000 zł na rozwój młodej organizacji!

Masz pomysł na działania w swojej okolicy?
Nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od czego zacząć?
A może chcesz wzmocnić swoją młodą organizację?
Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Jak to działa?
Przejdź na stronę: http://lgrmorenka.pl/akumulator-spoleczny/