PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Operacja pn.: „Akademia aktywnego Seniora 2.0
– cykl zajęć i działań edukacyjnych związanych z aktywnością seniorów z obszaru LGD”
mająca na celu Umożliwienie aktywizacji i wsparcia dla grupy defaworyzowanej – seniorów poprzez realizację działań edukacyjno – integracyjnych,  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Warsztaty Florystyczne Akademia Aktywnego Seniora 2.0:

W dniach 15-17 grudnia 2021 roku odbyły się Warsztaty florystyczne przeprowadzone w ramach projektu „Akademia Aktywnego Seniora 2.0” dla Seniorów. Warsztaty odbyły się w Świetlicy w Ostrowitem, w Domu Kultury w Rytlu oraz w Świetlicy w Kosobudach.

Warsztaty przeprowadził Pan Michał Słomiński z „Kwiaciarni na Rogu” z Chojnic.

Warsztaty Śpiewu Akademia Aktywnego Seniora 2.0:

Od 08 grudnia 2021 roku rozpoczęły się Warsztaty śpiewu, które zostały przeprowadzone w ramach projektu „Akademia Aktywnego Seniora 2.0” dla Seniorów. Warsztaty odbywają się w Świetlicy w Ostrowitem, w Domu Kultury w Rytlu oraz w Świetlicy w Kosobudach.

Warsztaty śpiewu przeprowadza Pani Halina Wika-Czarnowska.

Archiwum:

Nabór uczestników do projektu pt. „Akademia Aktywnego Seniora  2.0”