Spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych – Charzykowy, Debrzno, Kościerzyna
8 września, 2016


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom wsparcia organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich.

W programie spotkania m.in.:

– konkursy dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WP 2014-2020

– konkursy dla organizacji pozarządowych w ramach krajowych programów operacyjnych

– organizacje pozarządowe, a Lokalne Strategie Rozwoju

– partnerstwo jako forma udziału NGO w realizacji projektów unijnych

– zasady przygotowania i realizacji projektów unijnych

– dodatkowe źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych

– źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:

  • 13 września 2016 r. w godz. 16:00 – 19:00, Międzyregionalne Centrum Współpracy i Promocji w Charzykowach, ul. Rybacka 10, 89-606 Charzykowy
  • 19 września 2016 r. w godz. 15:00 – 18:00, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno, Ośrodek/Inkubator Przedsiębiorczości, Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno
  • 28 września 2016 r. w godz. 15:00 – 18:00, Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9c;83-400 Kościerzyna

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 52 334 48 47

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

 

Do pobrania:

Charzykowy

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Program spotkania

Debrzno

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Program spotkania

Kościerzyna

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Program spotkania