Środa z Funduszami dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3
22 marca, 2016

Tradycyjnie w pierwszą środę miesiąca zapraszamy na spotkanie z cyklu „Środa z Funduszami dla…”. Tym razem poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkań m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • specyfika działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • procedura konkursowa – system oceny i kryteria wyboru projektów,
  • zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu – praca z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych (GWA),
  • inicjatywa JEREMIE – pozadotacyjne formy wsparcia inwestycji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsca spotkań:

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3 w środę 6 kwietnia 2016 r., w godz. 10:00-13:00.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 4 kwietnia 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne tel.: 52 334 48 47.

Formularz zgłoszeniowy

Program spotkania

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami” to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.