SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Z DNIA 21-08-2018 r. (emisja banneru)
21 sierpnia, 2018

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Z DNIA 21-08-2018 r. (emisja banneru)

Dotyczy usługi emisji banneru na stronie internetowej w celu promocji Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w procedurze szacowania wartości zamówienia proszę o przesłanie wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 1 szacowanie wartości zamówienia. Podpisany i zeskanowany formularz ofertowy, należy przesłać na adres e-mail: chojnice.pife@pomorskie.ue w terminie do 24 sierpnia 2018 r.

zał. nr 1 – szacowanie wartości zamówienia