SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Z DNIA 21-08-2018 r. (usługa szkoleniowa)
21 sierpnia, 2018

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Z DNIA 21-08-2018 r.  

Dotyczy zakupu usługi szkoleniowej w temacie: „Rozliczanie projektów unijnych
w ramach EFS RPO WP z wykorzystaniem systemu SL2014” dedykowanej pracownikom Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach finansowanego
z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w procedurze szacowania wartości zamówienia proszę o przesłanie wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 1 szacowanie wartości zamówienia. Podpisany i zeskanowany formularz ofertowy, należy przesłać na adres
e-mail: chojnice.pife@pomorskie.ue w terminie do 24 sierpnia 2018 r.

zał. nr 1 – szacowanie wartości zamówienia